https://forum.speleo.lt/

Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.
https://forum.speleo.lt/viewtopic.php?f=6&t=205
Puslapis 56

Autorius:  Vernas [ 2009 01 18, Sek 12:23 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas tampa speleologais?
Petriukas atsako:
- Vaikai, kurie norėjo būti užaugę kosmonautais, bet blogai mokėsi ir jiems nepavyko.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 18, Sek 12:31 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Išlenda iš urvo speleo mokyklos naujokas subintuota galva.
Instruktorius klausia:
- Na, ir kas dabar nutiko? Kodėl kontrolinį laiką pažeidei?
- Na, ..... aš į šulinį įkritau.
- Tai ką? Dvi valandas kritai?

Autorius:  Vernas [ 2009 01 18, Sek 13:24 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Mergina iškopinėja šuliniu, o vaikinas virvę laiko. Netyčia ji numeta akmenį.
Mergina šaukia:
- Akmuo Atsargiai!!! Ar viskas gerai?!
Be atsako, tik kapų tyla. Mergina ilgai šaukia susinervinus. Po kurio laiko iš apačios pasigirsta ramus balsas:
-Viskas gerai.
-Tai ko neatsakei iš karto?! Aš juk jaudinausi!
- Na tu ir nekantri, nei 10 min negalėjai ištverti, o kai aš parašiau prieš savaitę tau laiškelį, tai dar ir dabar atsakymo negavau.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 18, Sek 13:40 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Speleo mokyklos kelionės metu instruktorius urvo žemutinėje salėje iškilmingai išsiima žvakę. Jo uoliausias mokinys paduoda degtukus. Tas bando uždegti vieną po kito ir niekas neužsidega. Instruktorius supykęs:
- Simai! Nei vienas tavo pirktas degtukas nedega!
- Negali būti,- atsako Simas - išėjęs iš parduotuvės visus patikrinau, visi užsidegė...

Autorius:  Vernas [ 2009 01 18, Sek 15:32 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Instruktorius klausia speleo mokyklos dalyvių, išlipusių iš urvo:
-Na, kokį gerą darbą padarėte šiandien urve?
-Išvarėm iš urvo visus šikšnosparnius.
-O,varge!-užsiima už galvos instruktorius.-Tai kuo jie nusikalto?
-Juk pats sakėt, kad urvuose negalima šikti niekam, be išimčių.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 18, Sek 18:51 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Mokytoja klausia Petriuko:
- Ar mes kilę iš beždžionių? Tavo tėtis juk - speleologas. Tai turėtum žinoti.
- Nežinau, tėtis nenoriai pasakoja apie savo gimines.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 19, Pir 22:37 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Speleo stažuotojas sunkiai pramerkia akis ir bando atsiminti kas įvyko.
-Kur aš? Kas atsitiko?-kreipiasi jis į šalia jo besikrapštantį grupės draugą.
- Gulėk ramiai. Viskas gerai. Tu bandei atsiskaityti inžinerinius darbus, o dabar tu neštuvuose, o aš atsiskaitinėju gelbėjimo darbus.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 19, Pir 23:22 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Eina vaikinas pro Seimo rūmus, aplink daug žmonių - kažkas vyksta. Staiga prie jo pribėga policija, sugriebia jį ir tempia į nuovadą.
-Ką aš padariau? - klausia tas nuovadoj.
-Tu esi riaušininkų smogiamoji jėga - esi ypatingai pasiruošęs Seimo šturmui: su šalmu ir spec. įranga. Pagaliau tave sučiupom. Prisipažink.
-Gerai jau ....prisipažinsiu. Aš esu speleo mokyklos naujokas, ėjau į treniruotę.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 20, Ant 0:08 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Sėdi speleo anekdotų kūrėjas prie kompo per naktį, vis rašo, trina, taiso. Paryčiui nulūžta.
Tada susiranda popieriaus ir pieštuką, nustumia nulūžusį kompą ir toliau rašo anekdotus.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 20, Ant 21:02 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

-Gera matyti, kad sutikau bendraminčius šituose kalnuose, - pagalvojo asilas matydamas, kad visus tuos maišus, kuriuos nuo jo nukrovė, dabar jau speleologai į urvą tempia.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 20, Ant 23:03 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Vaikinas priklaupė ant šulinio krašto ir ištiesė ranką išlipančiai iš urvo merginai. Kaip turėtų pasielgti merginą?
Teisingas atsakymas:
Paduoti transportinį maišą.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 21, Tre 0:18 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Urvo labirintuose pasiklydo speleologas. Keletą dienų išbuvo jis taupydamas maistą ir gėrimą. Štai ir pagalba pasirodė.
-Pagaliau tave radau. Gal turi atsigerti? - pralemeno suprakaitavęs gelbėtojas
Speleologas pradėjo džiugiai pasakoti savo nuotykius, o kai tas baigė gerti, paklausė kaip gelbėtojui pavyko jį surasti.
-Sunkiai. Kelias valandas pasiklydęs vaikščiojau, visai pamečiau orientaciją, tai gerai, kad tave nors aptikau.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 21, Tre 1:10 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Apsistojo turistai kalnuose prie speleologų stovyklos. Turistų vadovas pamatė labai gražią speleologę. Pradėjo galvot, kaip čia ją užkalbinti.
Gal paprašyti, kad ji mane išmokytų mazgų. Ne...kvailai atrodysiu. O gal pagirti jos apraišas ir kombinezoną.
Jam begalvojant mergina priėjo prie urvo ir lengvai nusliuogė virve žemyn. Atsistojo vaikinas prie urvo angos ir dar nervingiau pradėjo galvoti KAIP ČIA JĄ UŽKALBINUS..
O gal pasakysiu:"Labas, gal galėčiau pas jus palapinėj pernakvoti, nes manoji suplyšo?" Ne..Per daug tiesmukai.
Staiga pasirodo išvargus, šlapia ir purvina mergina. Turistas spontaniškai:
- Labas, ....nu ir atrodai, kaip tarp kiaulių miegojusi...

Autorius:  Vernas [ 2009 01 21, Tre 21:39 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Speleologas su sūnumi iškviečiamas pas mokyklos direktorių.
Jūs nepatikėsite! Jūsų sūnus pusę mokyklos rūsio išgriovė.
Tėvas susigriebia už galvos ir sako sūnui:
- Juk sakiau, kad neliestum mano inžinerinės įrangos!!!
Direktorius:
-Jūs taip jo nebarkite, juk dabar rūsyje dvigubai daugiau anglių galim sutalpinti.

Autorius:  Vernas [ 2009 01 21, Tre 21:57 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Speleo mokyklos instruktorius skundžiasi kitam :
- Ale kokius durnus mokinius šiais metais priėmėm! Aiškinu jiems apie psichologinį pasiruošimą speleo kelionėms vieną kartą - jie nesupranta. Aiškinu antrą kartą - jie nesupranta. Aiškinu trečią kart – netekau kantrybės ir išvariau visus iš auditorijos!

Autorius:  Vernas [ 2009 12 09, Tre 20:55 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Mažasis Jonukas atbėga pas mamą:
- Mama, aš mačiau speleologą.
- Kiek kartų tau sakiau: smėlio dėžėje taip giliai nekapstyti!

Autorius:  Vernas [ 2009 12 14, Pir 21:12 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Kalbasi požemyje dvi vėžlių patelės:
-Žiūrėk,kokie dideli patinai atropoja.
-Nusiramink, tai - speleologai... :x mums daugintis jie netinka, nes jų kiautai per maži, vos galvą dengia.

Autorius:  Vernas [ 2011 09 02, Pen 17:51 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Kelios moteriškės giriasi savo sūnumis:
- Maniškis yra kunigas, kai jis pasirodo žmonėms, visi kreipiasi į jį “Šventas tėve”.
- O maniškis sūnus yra vyskupas, kai jis pasirodo žmonėms, visi kreipiasi į jį “Jūsų šventenybe”.
Trečia moteriškė kažko tyli. Kitos dvi ima klausinėti jos:
- O tai kas tavo sūnus? Ar jis jau visai niekam tikęs? Ta, neiškentus pareiškia:
- O mano sūnus yra speleologas, keliaujantis po urvus. Kai jis purvinas po savaitės išlenda iš urvo ir pasirodo žmonėms, visi sako: “O dieve!”.

Paveikslėlis

Autorius:  Vernas [ 2011 12 10, Šeš 11:07 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Ką bendro turi speleologas ir alpinistas? - Abu myli kalnus, tik alpinistas myli juos paviršutiniškai.

Autorius:  Vernas [ 2012 01 25, Tre 16:24 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Ateina speleologas pas daktarą su raiščiu ant kojos.
- Daktare, man baisiai skauda galvą!
- O kodėl raištis ant kojos?
- Kol iš urvo išlindau, tai nuslinko...

Autorius:  Vernas [ 2012 01 25, Tre 16:31 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Kalbasi dvi alpinistės:
- Aš bijau tik 2-jų dalykų - speleologų ir tamsos.
- O tamsos kodėl?
- O tu įsivaizduoji kiek toje tamsoje yra speleologų?

Autorius:  Vernas [ 2012 01 25, Tre 16:43 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Psichiatrinėje uždaryti speleologai. Pas daktarą ateina pirmasis. Daktaras klausia:
- Ponas, ką matote?- parodo jis į ant stalo gulintį daiktą.
- Stalagmitas.
- Matau, Jums vis dar blogai... Kaip nematote? Juk čia yra dešra. Jums dar vieneri metai.
Ateina antras pacientas:
- Ponas, ką matote?- klausia daktaras.
- Stalagmitas.
- Blogai blogai, čia dešra! Dar vieneri metai.
Ateina trečias:
- Ponas, ką matote?
- Dešra.
- Puiku, galite eiti Jūs pasveikote!- tarė pasiimdamas nuo stalo stalagmitą gydytojas, - nekenčiu urvų...

Autorius:  Vernas [ 2012 01 25, Tre 16:56 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Po nelaimingo atsitikimo pagaliau nukentėjusį iškėlė iš urvo. Greitosios pagalbos mašinoje speleologas klausia:
-Kur mane vežat?
-Į morgą.
-Bet aš dar nenumiriau?
-O, mes dar neatvažiavom.

Autorius:  Vernas [ 2012 01 25, Tre 17:06 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

Psichiatrinės ligoninės gydytojas pro langą pastebėjo speleologus, kurie kažkodėl šliaužiojo po kiemą. Pasiuntė pas juos sanitarą, kad išsiaiškintų, ko gi tie taip šliaužioja. Po poros valandų sanitaras sugrįžta visas purvinas ir sako:
- Ten vienas speleologas nubrėžė ant asfalto liniją ir siųlo visiems po 1000 litų, kurie prašliauš po ta linija.
- O kodėl jūs toks purvinas, jūs ką, irgi šliaužiojot?
- O ką, 1000 litų ne pinigai?!!!

Autorius:  Vernas [ 2012 01 25, Tre 17:17 ]
Pranešimo tema:  Re: Penkta A pamokėlė. Sunkūs anekdotai.

- Daktare, aš smarkiai kosčiu.
- O kai jus buvote urve, jūs kosėjote?
- Ne, ką jūs!
- Na, tokių atveju rekomenduoju jums gydytis speleoterapija!

Puslapis 56 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/